آرشیو دسته بندی: دستگاه فیلتر پرس

دستگاه فیلتر پرس اتومات 001500

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1500

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1500،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1500*1500، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس اتومات کامل 1500*1500،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس اتومات 1500، سازنده دستگاه فیلتر پرس تمام اتوماتیک 1500،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس اتومات 1500،تولید کننده دستگاه فیلتر پرس اتومات 1500 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1500، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس اتومات 1500، شرکت تولیدی فیلتر پرس اتومات 1500، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس اتومات با سایز 1500

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1500*1500 :

دستگاه فیلترپرس 1500 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد . شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد . در سیستم اتوماتیک کامل(PLC) باز و بسته شدن جک ، جابجایی صفحات ، تخلیه کیک و شستشوی صفحات و آماده شدن دستگاه جهت انجام سیکل بعدی کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد .


دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1250

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1250

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1250،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1250*1250، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس اتومات کامل 1250*1250،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس اتومات 1250، سازنده دستگاه فیلتر پرس تمام اتوماتیک 1250،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس اتومات 1250،تولید کننده دستگاه فیلتر پرس اتومات 1250 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1250، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس اتومات 1250، شرکت تولیدی فیلتر پرس اتومات 1250، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس اتومات با سایز1250

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1250*1250 :

دستگاه فیلترپرس 1250 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد . شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد . در سیستم اتوماتیک کامل(PLC) باز و بسته شدن جک ، جابجایی صفحات ، تخلیه کیک و شستشوی صفحات و آماده شدن دستگاه جهت انجام سیکل بعدی کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد .


دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1200

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1200

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1200،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1200*1200، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس اتومات کامل 1200*1200،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس اتومات 1200، سازنده دستگاه فیلتر پرس تمام اتوماتیک 1200،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس اتومات 1200،تولید کننده دستگاه فیلتر پرس اتومات 1200 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1200، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس اتومات 1200، شرکت تولیدی فیلتر پرس اتومات 1200، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس اتومات با سایز1200

دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1200*1200:

دستگاه فیلترپرس 1200 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد. شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر : سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .

در سیستم اتوماتیک کامل(PLC) باز و بسته شدن جک ، جابجایی صفحات ، تخلیه کیک و شستشوی صفحات و آماده شدن دستگاه جهت انجام سیکل بعدی کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد


دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1000

دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1000

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1000،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 1000*1000، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس اتومات 1000*1000،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس اتومات 1000، سازنده دستگاه فیلترپرس تمام اتوماتیک 1000،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس اتومات 1000،تولید کننده دستگاه فیلترپرس اتومات 1000 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1000، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس اتومات 1000، شرکت تولیدی فیلتر پرس اتومات 1000، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس اتومات با سایز 1000

دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 1000*1000:

دستگاه فیلترپرس 1000 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس متوسط و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک متوسط استفاده میگردد ..شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .

در سیستم اتوماتیک کامل(PLC) باز و بسته شدن جک ، جابجایی صفحات ، تخلیه کیک و شستشوی صفحات و آماده شدن دستگاه جهت انجام سیکل بعدی کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد .


دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800*800، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس اتومات 800*800،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس اتومات 800، سازنده دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس اتومات 800،تولید کننده دستگاه فیلترپرس اتومات 800 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس اتوماتیک 800، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس اتومات 800، شرکت تولیدی فیلتر پرس اتومات 800، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس اتومات با سایز 800

دستگاه فیلترپرس اتوماتیک 800*800 :

دستگاه فیلترپرس 800 از نظر بزرگی و اندازه دومین مدل در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد . دستگاه فیلترپرس 800 اغلب برای مصارف صنعتی با مقیاس متوسط و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک متوسط استفاده میگردد .

شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است .

آپشن هایی نظیر : سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و … برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .

در سیستم اتوماتیک کامل(PLC) باز و بسته شدن جک ، جابجایی صفحات ، تخلیه کیک و شستشوی صفحات و آماده شدن دستگاه جهت انجام سیکل بعدی کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد .


دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1500

دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1500

دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 1500،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس نیمه اتوماتیک 1500*1500، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1500*1500،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1500،سازنده دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1500،مرکز ساخت دستگاه فیلتر پرس نیمه اتومات (هیدرولیک) 1500،تولید کننده دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1500 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 1500، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس نیمه اتومات 1500، شرکت تولیدی فیلتر پرس نیمه اتومات 1500، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات (هیدرولیک) با سایز 1500

دستگاه فیلترپرس 1500*1500 :

دستگاه فیلترپرس 1500 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد . سیستم فشاردهنده دستگاه 1500 بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت میباشد .شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .


دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1250

دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1250

دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 1250،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس نیمه اتوماتیک 1250*1250، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1250*1250،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1250،سازنده دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1250،ساخت دستگاه فیلتر پرس نیمه اتومات (هیدرولیک) 1250،تولید کننده دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1250 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 1250، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس نیمه اتومات 1250، شرکت تولیدی فیلتر پرس نیمه اتومات 1250، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات (هیدرولیک) با سایز 1250

دستگاه فیلترپرس 1250*1250 :

دستگاه فیلترپرس 1250 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد .

سیستم فشاردهنده دستگاه 1250 بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت میباشد .شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد


دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 1200

دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1200

دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 1200،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس نیمه اتوماتیک 1200*1200، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1200*1200،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1200،سازنده دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1200،ساخت دستگاه فیلتر پرس نیمه اتومات (هیدرولیک) 1200،تولید کننده دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1200 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 1200، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس نیمه اتومات 1200، شرکت تولیدی فیلتر پرس نیمه اتومات 1200، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات (هیدرولیک) با سایز1200

دستگاه فیلترپرس 1200*1200 :

دستگاه فیلترپرس 1200 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس بزرگ و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک بالا استفاده میگردد .

سیستم فشاردهنده دستگاه 1200 بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت میباشد .شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .


دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1000

دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1000

دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 1000،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس نیمه اتوماتیک 1000*1000، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1000*1000،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1000،سازنده دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 1000،ساخت دستگاه فیلتر پرس نیمه اتومات (هیدرولیک) 1000،تولید کننده دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 1000 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران، کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 1000، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس نیمه اتومات 1000، شرکت تولیدی فیلتر پرس نیمه اتومات 1000، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات (هیدرولیک) با سایز 1000

دستگاه فیلترپرس 1000*1000:

دستگاه فیلترپرس 1000 در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد و اکثراً برای مصارف صنعتی با مقیاس متوسط و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک متوسط استفاده میگردد . سیستم فشاردهنده دستگاه 1000 بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت میباشد .شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است . آپشن هایی نظیر :سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و… برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .


دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 800

دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 800

دستگاه فیلترپرس هیدرولیک (نیمه اتومات) 800،خرید و فروش دستگاه فیلترپرس نیمه اتوماتیک 800*800، مرکز فروش و تولید دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 800*800،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 800،سازنده دستگاه فیلترپرس هیدرولیک 800،ساخت دستگاه فیلتر پرس نیمه اتومات (هیدرولیک) 800،تولید کننده دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات 800 در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،کارخانه تولید دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 800، کارگاه تولید کننده فیلتر پرس نیمه اتومات 800، شرکت تولیدی فیلتر پرس نیمه اتومات 800، فروش اینترنتی دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات (هیدرولیک) با سایز 800

دستگاه فیلترپرس 800*800 :

دستگاه فیلترپرس 800 از نظر بزرگی و اندازه دومین مدل در گروه دستگاههای صنعتی قرار دارد . دستگاه فیلترپرس 800 اغلب برای مصارف صنعتی با مقیاس متوسط و فیلتراسیون با ظرفیت تولید و حجم کیک متوسط استفاده میگردد .

سیستم فشاردهنده دستگاه فیلترپرس 800 بصورت هیدرولیک برقی بوده و پایه های آن به شکل ثابت میباشد . شاسی دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی دولایه مقاوم در برابر محیط های اسیدی و خورنده است .
آپشن هایی نظیر : سینی قطره گیر ، لندر ، حوضچه تخلیه و … برای این مدل دستگاه موجود میباشد و بسته به نیاز و نظر مشتری بر روی دستگاه نصب میگردد .


جستجو

جدیدترین مطالبمدیریت فروش