انواع دستگاه تزریق پلاستیک بادی

خرید و فروش دستگاه تزریق پلاستیک بادی

انواع دستگاه تزریق پلاستیک بادی

انواع دستگاه تزریق پلاستیک بادی،بهترین نوع دستگاه تزریق پلاستیک بادی،انواع دستگاه های تزریق پلاستیک بادی،انواع ماشین پلاستیک بادی،دستگاه پلاستیک بادی اکستروژن (اکستروژن بلومولدینگ)، دستگاه اینجکشن بلومولدینگ،قیمت انواع دستگاه پلاستیک بادی،کاربرد انواع دستگاه گلاستیک بادی، موارد استفاده از انواع دستگاه تزریق پلستیک بادی

انواع دستگاههای پلاستیک بادی:

ماشین های پلاستیک بادی به دو نوع اصلی تقسیم میشوند : دستگاه پلاستیک بادی اکستروژن یا اکستروژن بلومولدینگ و دستگاه تزریق بادی پلاستیک یا اینجکشن بلومولدینگ . این دستگاهها براساس روش تولید پریفرم یا پاریزون متفاوت هستند . پریفرم اصطلاح کلی تری است که برای توصیف لوله پلاستیکی گرم شده استفاده میشود در حالیکه پاریزون معمولاً برای پلاستیک بادی اکستروژن استفاده میشود . نوع سوم ، پلاستیک بادی با ضربه کششی ، اساساً اصطلاحی از دو نوع اصلی است که برای ایجاد پلاستیکهای دومحوره استفاده میشود .

شکل زیر یک شماتیک کلی آز فرآیند است :

دستگاه پلاستیک بادی

 


جستجو

جدیدترین مطالبمدیریت فروش