دای هد گیج دار

دای هد گیج دار

دای هد گیج دار

دای هد گیج دار،موارد استفاده از دای هد گیج دار،دستگاه تزریق بادی گیج دار،دای هد گیج دار چیست و چه کاربردی دارد؟،لیست قیمت،هزینه و تعرفه دای هد گیج دار،ساخت دای هد گیج دار،سازنده دای هد گیج دار در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران،تولید کننده دای هد گیج دار، تولید دای هد گیج دار،خرید و فروش دای هد گیج دار،مرکز تولید و پخش دای هد گیج دار،شرکت تولید کننده دای هد گیج دار،شرکت های تولید کننده دای هد گیج دار،تولید کنندگان دای هد گیج دار در تهران و کرج

دای هد گیج دار چیست ؟

 دای هد گیج دار در مواردی استفاده میگردد که بطری نیاز به نشان دادن سطح مایع درون خود میباشد . ولی رنگ غالب این اجازه را نمیدهد . لذا با استفاده از یک اکسترودر کوچک ، مواد بدون رنگ شفاف را وارد دای هد میکنند و در داخل کلگی این مواد شفاف مانند یک خط از کنار روده پایین آمده و در نتیجه باعث ایجاد خط شفاف در کنار بطری میشود . به دستگاه دارنده این نوع هد ، دستگاه تزریق بادی گیج دار میگویند .


جستجو

جدیدترین مطالبمدیریت فروش